Exclusive Fact Of Apothorax Meaning In Tamil In 2023

Apothorax Meaning In Tamil-அபோதோராக்ஸ் என்பது இதயம் மற்றும் நுரையீரலைக் கொண்டிருக்கும் பகுதி. இதனால் இது விலா எலும்பு, மார்பெலும்பு மற்றும் முதுகெலும்புகளால் ஆதரிக்கப்படும் பகுதி.

குறிப்பு: மார்பு என்றும் அழைக்கப்படும் மார்பு, கழுத்து மற்றும் வயிற்றுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள மனிதர்கள், பாலூட்டிகள் மற்றும் பிற டெட்ராபோட் விலங்குகளின் உடற்கூறியல் பகுதியாகும். தோராக்ஸ் என்பது பூச்சிகள், ஓட்டுமீன்கள் மற்றும் அழிந்துபோன ட்ரைலோபைட்டுகளில் உள்ள உடலின் மூன்று முக்கிய பிரிவுகளில் ஒன்றாகும், அவை ஒவ்வொன்றும் பல பிரிவுகளால் ஆனது.

Apothorax Meaning In Tamil – முழுமையான பதில்:


தொராசி குழி மற்றும் தொராசி சுவர் ஆகியவை மனித மார்பை உள்ளடக்கியது. இது இதயம், நுரையீரல் மற்றும் தைமஸ் சுரப்பி போன்ற உறுப்புகளாலும், தசைகள் மற்றும் பிற உள் கட்டமைப்புகளாலும் ஆனது. பல நோய்கள் மார்பைப் பாதிக்கலாம், மார்பு வலி மிகவும் பொதுவான அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும்.

Apothorax Meaning In Tamil
Apothorax Meaning In Tamil

– மார்பு (மார்பு) என்பது மனிதர்கள், பாலூட்டிகள் மற்றும் பிற டெட்ராபோட்களில் கழுத்து மற்றும் அடிவயிற்றின் உடற்கூறியல் கூறு ஆகும். ஓட்டுமீன்கள், பூச்சிகள் மற்றும் அழிந்துபோன ட்ரைலோபைட்டுகளில், மார்பு என்பது விலங்குகளின் உடலின் மூன்று முக்கிய பிரிவுகளில் ஒன்றாகும், அவை ஒவ்வொன்றும் பல பிரிவுகளால் ஆனது.
– அபோதோராக்ஸ் என்பது விலா எலும்புகளுக்கும் உதரவிதானத்திற்கும் இடையிலான இடைவெளி.
– இந்த பகுதியில் பல முக்கிய உறுப்புகள் உள்ளன. இது விலா எலும்புகளின் பின்புறம், மார்பெலும்பு மற்றும் முதுகெலும்பு ஆகியவற்றால் ஆதரிக்கப்படுகிறது.
– மார்பு என்பது ஒரு உயிரினத்தின் மார்புப் பகுதி.
– மனித உடல், இதயம் மற்றும் நுரையீரலில் உள்ள மிக முக்கியமான உறுப்புகளை அபோதோராக்ஸ் உள்ளடக்கியது.
– தொராசிக் குழி என்பது மார்பை உருவாக்கும் குழி.

எனவே, மனித உடலில் இதயம் மற்றும் நுரையீரலில் உள்ள மிக முக்கியமான உறுப்புகளை அபோதோராக்ஸ் கொண்டுள்ளது. தொராசிக் குழி என்பது மார்பை உருவாக்கும் குழி.

Apothorax Meaning In Tamilகுறிப்பு: மார்பு ஒரு முக்கிய அமைப்பாகும், எலும்புகள் மற்றும் தசைநார்கள் கீழ் முக்கிய உள் உறுப்புகளைப் பாதுகாக்கின்றன. இருப்பினும், நமது உடற்பகுதியின் சுழற்சியின் பெரும்பகுதியைப் பெறுவதும் இங்குதான். நமது தொராசி நரம்புகள் வயிற்று தசைகளை வழங்குகின்றன, இது நமது கீழ் முதுகு மற்றும் வயிற்று உறுப்புகளை பாதுகாக்கிறது.

Other Links:

“Panauti” என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியுமா ? Do you know Panauti meaning in tamil? தெரிந்து கொள்ள இங்கு கிளிக் செய்யவும்>> “Panauti” Meaning in tamil

வேலை வாய்ப்புகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள இந்த இணையதளத்தை அணுகவும் : jobstodaytamilan

Leave a Comment